Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: CAMPING STOMIO
Διεύθυνση: ΣΤΟΜΙΟ, 40007, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΑΓΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2495050210
FAX: 2495091273
e-mail: pk@evrimenon.gr
Ιστοσελίδα: http://www.campingstomio.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Η αξιοποίηση και διαχείριση των ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αγιάς. 2) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Δήμο Αγιάς που αφορούν την ορθο-λογική διαχείριση και εκμετάλλευση των δημοτικών ακινήτων και κοινοχρήστων χώ-ρων του δήμου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να ενεργεί κάθε πράξη τακτικής διοίκησης και διαχείρισης των ακινήτων και ιδίως: ?Να εκμισθώνει ακίνητα ?Να παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος τη χρήση κοινοχρήστων χώρων, την εκμε-τάλλευση των οποίων διατηρεί η ίδια ?Να προβαίνει σε πράξεις συνεκμετάλλευσης ακινήτων από κοινού με ιδιώτες β) Να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς το Δήμο Αγιάς για την αποδοτικότερη διαχείριση ακινήτων και κοινοχρήστων χώρων γ) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, δ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρό-πο, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ε) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 55301100 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπιγκ) check
2 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121