Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Διακριτικός τίτλος: ΕΡΓΑ - ΤΗ - ΚΑΤ Α.Ε.
Διεύθυνση: 3 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ, 41110, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410660877
FAX: 2410660151
e-mail: emel_logi@otenet.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ergatikat.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 26302300 Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής) 26304001 Κατασκευή δορυφορικών κεραιών τηλεόρασης 26309900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας 26514400 Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 33203000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων 38322300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού 38322400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου 38322500 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου 38322900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43221201 Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α. 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 46431203 Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων) 46431206 Χονδρικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους, μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήματα 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 46691218 Χονδρικό εμπόριο φιτιλιών, προνημάτων και νημάτων και κομμένων κλώνων από γυάλινες ίνες, για τηλεπικοινωνιακή χρήση 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 33122000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43291900 Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.  
4 38221900 Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων  
5 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
6 33140000 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού  
7 41202001 Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους  
8 43221200 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
9 43221201 Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης  
10 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
11 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
12 26309900 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας  
13 38322201 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
14 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
15 43221202 Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)  
16 26302300 Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών εκπομπής ή λήψης ήχου, εικόνας ή άλλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής)  
17 42221100 Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών  
18 26304001 Κατασκευή δορυφορικών κεραιών τηλεόρασης  
19 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
20 26514400 Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  
21 42221200 Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών  
22 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
23 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων  
24 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)  
25 38322900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών  
26 38323900 Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών  
27 38322500 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου  
28 38322400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου  
29 38322300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού  
30 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
31 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
32 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
33 33202900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.  
34 33203900 Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
35 43221203 Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης  
36 33203000 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
37 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
38 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
39 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
40 33121900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης  
41 33122900 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης  
42 33141000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
43 33141100 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος  
44 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
45 33121800 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης  
46 71121800 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής  
47 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
48 43221204 Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης  
49 43221205 Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ  
50 46431203 Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων)  
51 46431206 Χονδρικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους, μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήματα  
52 46691555 Χονδρικό εμπόριο οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες  
53 46521100 Χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων  
54 46691218 Χονδρικό εμπόριο φιτιλιών, προνημάτων και νημάτων και κομμένων κλώνων από γυάλινες ίνες, για τηλεπικοινωνιακή χρήση  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121