Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 12, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410627490
FAX: 2410627495
e-mail: gamplias@otenet.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης check
2 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
3 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
4 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
5 72111200 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία  
6 66199101 Υπηρεσίες εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών  
7 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
8 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
9 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
10 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
11 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
12 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
13 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121