Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΛΙΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΛΙΘΟΔΟΜΗ
Διεύθυνση: ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 26, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
e-mail: lithodomi@gmail.com
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) ΚΥΡΙΑ 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 23611200 Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 23611201 Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 23690000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 23701107 Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων 43994004 Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013 43999002 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, χωρίς ίδια υλικά ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013 47524927 Λιανικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013 47524980 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών ΜΕ ΛΗΞΗ 22/07/2013
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) check
2 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
3 23690000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο  
4 23610000 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα  
5 23701107 Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων  
6 23611200 Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
7 23611201 Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121