Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Π. ΣΦΥΡΙΔΟΥ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: SYNTHESIS
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2ο ΧΛΜ., 41335, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410285044
FAX: 2410285104
Ιστοσελίδα: http://www.synthesis-doors.gr/
Νομική μορφή: ΕΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης 01261000 Καλλιέργεια ελιών 10419902 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 46151103 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων κουζίνας 46151904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων από ξύλο· ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου 46471104 Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας 46491211 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων σκαλών 46491920 Χονδρικό εμπόριο σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο 46651008 Χονδρικό εμπόριο πορτών ασφαλείας 46731634 Χονδρικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46731637 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 46741109 Χονδρικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα 47292201 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου 47524112 Λιανικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα 47524952 Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47524956 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας 47595519 Λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας 47595710 Λιανικό εμπόριο ξύλινων σκαλών 47595836 Λιανικό εμπόριο σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 73111100 Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης check
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
4 46151904 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων από ξύλο· ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής  
5 46151103 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων κουζίνας  
6 46311101 Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων  
7 01261000 Καλλιέργεια ελιών  
8 47292201 Λιανικό εμπόριο ελαιόλαδου  
9 47595504 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  
10 47524112 Λιανικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα  
11 47595710 Λιανικό εμπόριο ξύλινων σκαλών  
12 47524952 Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία  
13 47595519 Λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας  
14 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
15 47524956 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες  
16 47595836 Λιανικό εμπόριο σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο  
17 10419902 Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου  
18 46331303 Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου  
19 46471104 Χονδρικό εμπόριο επίπλων κουζίνας  
20 46741109 Χονδρικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα  
21 46491211 Χονδρικό εμπόριο ξύλινων σκαλών  
22 46731634 Χονδρικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία  
23 46651008 Χονδρικό εμπόριο πορτών ασφαλείας  
24 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο  
25 46731637 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες  
26 46491920 Χονδρικό εμπόριο σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121