Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΚΟΡΠΟΡΕΙΤΟΡΣ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: CORPORATORS LTD
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61, 41221, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410534841, 534851
e-mail: info@corporators.gr
Νομική μορφή: ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 64921201 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων "επ' ενεχύρω" αντικειμένων (υπηρεσίες ενεχυροδανειστή) 64991903 Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών 96091000 Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 66199100 Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών check
2 96091000 Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
4 45321200 Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων  
5 47423200 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
6 78101100 Υπηρεσίες αναζήτησης στελεχών  
7 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
8 66221004 Υπηρεσίες εκτιμητή, πραγματογνώμονα ασφαλίσεων  
9 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
10 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
11 64921201 Υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων "επ' ενεχύρω" αντικειμένων (υπηρεσίες ενεχυροδανειστή)  
12 64991903 Υπηρεσίες χορήγησης, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πιστώσεων, χωρίς την αποδοχή καταθέσεων  
13 45311000 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121