Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε.
Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 15, 41222, ΛΑΡΙΣΑ
Δήμος: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΛΑΡΙΣΑΣ
Τηλέφωνο: 2410670812
FAX: 2410670813
e-mail: ergani@tee.gr
Ιστοσελίδα: http://www.erganiate.gr
Νομική μορφή: ΑΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 01111100 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού 01111200 Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι 01112000 Καλλιέργεια αραβόσιτου 01113100 Καλλιέργεια κριθαριού 01114900 Καλλιέργεια άλλων δημητριακών 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών 42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι) 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 42990000 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. check
2 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών  
5 43291901 Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)  
6 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
7 01114900 Καλλιέργεια άλλων δημητριακών  
8 01112000 Καλλιέργεια αραβόσιτου  
9 01113100 Καλλιέργεια κριθαριού  
10 01111200 Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι  
11 01111100 Καλλιέργεια σκληρού σιταριού  
12 42112003 Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών  
13 42112004 Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών  
14 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
15 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
16 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
17 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
18 43221108 Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.121