Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 11 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 11 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 11 από 11 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών(δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλεσυης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 OLYMPUS 14TH Α.Ε.
2 SN PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
3 SOUKOS ROBOTICS ΕΕ
4 ΓΕΥΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Ε.
5 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Ε.Ε.
6 ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ε.Ε.
7 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
8 ΜΑΛΛΙΩΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10 ΣΑΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11 ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ι.Κ.Ε. http://foveraprostasiathessaliasike.eu/
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121