Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 16 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 16 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 16 από 16 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DIGEION Ι.Κ.Ε.
2 EMVITEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
4 FARMHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ http://www.farmhouse.gr
5 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
6 GIAPPA Ι.Κ.Ε.
7 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
8 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
9 PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 TWD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.twdepcm.com/
11 ΓΑΤΕΝΙΟΣ Μ. - MISTER BABY ΑΒΕΕ
12 ΓΚΟΥΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
13 ΔΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
14 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15 ΣΥΖΕΥΞΙΣ - Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
16 ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121