Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 36 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 36 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 36 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ASTIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
2 DI SI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
3 DS ENERGI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
4 EnGIS Ι.Κ.Ε. http://www.engis.gr/
5 KOKKALIS DEVELOPMENT Ε.Ε.
6 LE MACON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 LE MACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 NexusFiber Engineering Ι.Κ.Ε.
9 PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 S.C.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
11 SOLAR AL-N ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solaraln.gr
12 SOLAR CH-Z ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solarchz.gr
13 SOLAR471 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solar471.gr
14 TETRIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
15 TWD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.twdepcm.com/
16 V.S.K. CONSTRUCTIONS Ε.Ε.
17 VPR CONSTRUCTIONS & CONSULTING Ε.Ε.
18 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ
19 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
20 Β.ΜΠΕΛΑΗ Ο.Ε.
21 ΓΚΟΥΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
22 Δ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ - Ε. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΟΕ
23 Δ.Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
24 ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.delidimfar.gr
25 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.dldike.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121