Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 32 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 32 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 32 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ASTIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
2 DI SI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
3 DS ENERGI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
4 EnGIS Ι.Κ.Ε. http://www.engis.gr/
5 KOKKALIS DEVELOPMENT Ε.Ε.
6 LE MACON ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
7 LE MACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8 PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9 S.C.S. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10 SOLAR AL-N ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solaraln.gr
11 SOLAR CH-Z ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solarchz.gr
12 SOLAR471 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solar471.gr
13 TETRIS ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Ε.Π.Ε.
14 TWD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.twdepcm.com/
15 V.S.K. CONSTRUCTIONS Ε.Ε.
16 VPR CONSTRUCTIONS & CONSULTING Ε.Ε.
17 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΚ ΑΤΕ
18 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
19 Δ. ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ - Ε. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΟΕ
20 Δ.Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
21 ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.delidimfar.gr
22 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.dldike.gr
23 ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Ε.
24 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.zachosfar.gr
25 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121