Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 53 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 53 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 53 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ASTIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
2 DIGEION Ι.Κ.Ε.
3 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
4 ENFA SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://enfasolar.gr
5 G.K. ENERGY ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
7 GIAPPA Ι.Κ.Ε.
8 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
9 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
10 PAVILION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 SD ENERGY STORAGE Ι.Κ.Ε.
12 SL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
13 SLC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
14 SOLAR SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
15 SUNERGY ENGINEERING Ε.Ε.
16 SUNERGY II SOLAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://sunergyiisolarenergy.gr
17 SUNERGY SOLAR ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://sunergysolarenergy.gr
18 THETIS PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.thetistrade.com
19 TWD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.twdepcm.com/
20 UPPER CON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
21 ΑΙΧΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
22 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
23 ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ SUSTAINABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 ΑΦΗΛΙΟΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ΓΚΟΥΜΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121