Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 7 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 7 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 7 από 7 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Έκδοση άλλου λογισμικού
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ANALYSEIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://www.analyseis.gr
2 ΑΘ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε.
3 ΓΕΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΗ http://www.rename.gr
4 Δ.ΓΕΡΑΣΗΣ - Κ.ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ Ο.Ε.
5 Ι. ΚΑΙ Δ. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε. http://infolyseis.com
6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Protect and educate GReece Against Catastrophic Events
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121