Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 50 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 50 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 50 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARC CONSTRUCTION Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.arcconstructions.gr
2 ARCHON-THERISSO ENERGY Ι.Κ.Ε.
3 ARMA MECHANICS Α.Ε.
4 BEST CONSTRUCTION SOLUTION Ι.Κ.Ε.
5 DYNATEK Α.Ε.
6 ENERGO THESSALY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly2-single-member-pc/
7 ENERGO THESSALY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly3-single-member-pc/
8 ENERGO THESSALY 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly4-single-member-pc/
9 ENERGO THESSALY 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly5-single-member-pc/
10 ENERGO THESSALY 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly6-single-member-pc/
11 ENERGO THESSALY 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly7-single-member-pc/
12 ENERGO THESSALY 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly8-single-member-pc/
13 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
14 ENFA SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://enfasolar.gr
15 EXELIXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 HELLAS BAK Ε.Ε.
17 HLD ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
18 LA CONSTRUCTION Ι.Κ.Ε.
19 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
20 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
21 MIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.milservicesike.com
22 PowerUp Energy Solutions Ε.Ε.
23 REFLECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://reflectionenergy.gr/
24 SD ENERGY STORAGE Ι.Κ.Ε.
25 SOLAR SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121