Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 46 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 46 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 46 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARC CONSTRUCTION Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία http://www.arcconstructions.gr
2 ARMA MECHANICS Α.Ε.
3 BEST CONSTRUCTION SOLUTION Ι.Κ.Ε.
4 DYNATEK Α.Ε.
5 ENERGO THESSALY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly2-single-member-pc/
6 ENERGO THESSALY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly3-single-member-pc/
7 ENERGO THESSALY 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly4-single-member-pc/
8 ENERGO THESSALY 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly5-single-member-pc/
9 ENERGO THESSALY 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly6-single-member-pc/
10 ENERGO THESSALY 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly7-single-member-pc/
11 ENERGO THESSALY 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly8-single-member-pc/
12 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
13 ENFA SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://enfasolar.gr
14 EXELIXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 HELLAS BAK Ε.Ε.
16 LA CONSTRUCTION Ι.Κ.Ε.
17 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
18 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
19 MIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.milservicesike.com
20 REFLECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://reflectionenergy.gr/
21 SD ENERGY STORAGE Ι.Κ.Ε.
22 SOLAR SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
23 SOLECO ENERGY COOPERATIVE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 T&T ACTION ENERGY Ι.Κ.Ε.
25 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.kentroenergeias.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119