Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 157 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 157 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 51 μέχρι 75 από 157 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
51 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε. www.dbusiness.gr
52 ΑΦΟΙ ΣΚΕΤΟΥ Ο.Ε.
53 ΑΦΟΙ ΤΖΙΟΥΡΑ Ο.Ε.
54 ΑΦΟΙ ΤΣΟΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
55 Β. ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
56 ΒΑΡΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
57 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΙΚΕ
58 ΒΑΤ. SOLAR Ι.Κ.Ε. https://www.bat-solarmike.com/
59 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
60 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://www.vioaerio-elassonas.gr
61 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Κ.Ε.
62 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΙΚΕ http://www.tetomachine.gr
63 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ENERGY ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
64 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΑΓΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ http://www.agrosymbouloi.gr
65 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ - ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.
66 Δ. ΠΑΠΑΡΗΣ-Κ. ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
67 ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.delidimfar.gr
68 ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.dldike.gr
69 ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
70 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΙΣΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
71 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ http://www.dimitrisenergy.gr
72 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
73 ΔΙΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
74 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ http://isps.gr
75 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119