Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 170 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 170 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 170 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 KENI ENERGY Ο.Ε.
27 KYTHERA RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.kytherarenewable.eu
28 LI.KE 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.like2energy.eu
29 LI.KE 3 ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.like3energy.eu
30 LIFEMATE INSURANCE Ο.Ε.
31 LKSAVVAS - FSPLAN I.K.E. http://www.lksavvas.gr/
32 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
33 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
34 PI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://pienergy.gr/
35 PLAYHORSE Ο.Ε.
36 RE PRO FARSALA PV-2ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
37 SIRAK SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
38 SMILE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.smile-energy.gr
39 SOLAR AL-N ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solaraln.gr
40 SOLAR CH-Z ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solarchz.gr
41 SOLAR SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
42 SOLAR470 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solar470.gr
43 SOLAR471 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.solar471.gr
44 SUN POWER - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
45 SUNBEAM ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
46 THESSALIA ENERGY Ι.Κ.Ε.
47 Vis Solaris ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
48 VOLTERRA SHOP ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
49 Α. ΚΩΣΤΙΔΗΣ - Κ. ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Ο.Ε.
50 Α. ΤΣΙΝΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121