Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 64 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 64 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 64 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DIGEION Ι.Κ.Ε.
2 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
3 EWOLTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
4 EXELIXIS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
6 HELLAS BAK Ε.Ε.
7 IBV ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.ibvogt.com/index.php?id=717
8 INTERPLANET ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://interplanet-energy.gr
9 KG TRADE Ι.Κ.Ε.
10 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
11 ML ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
12 PV 500 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
13 SD ENERGY STORAGE Ι.Κ.Ε.
14 THK SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://thk-solar.gr
15 TRSK ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://trskskotousasmike.wordpress.com
16 Α Α ENERGY ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17 ΑΕΛΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://aelia-energy.gr
18 ΑΙΓΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://aigli-energy.gr
19 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://aitheria-energy.gr
20 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
21 ΑΣΤΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://astris-energy.gr
22 Β.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ http://vk-energy.gr
23 Β.Μ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ http://vm-energy.gr
24 ΔΕΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121