Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 99 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 99 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 51 μέχρι 75 από 99 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
51 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
52 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
53 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
54 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
55 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
56 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ THESSALOS Π.Ε.
57 ΙΣΤΡΟΣ SUSTAINABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
58 ΙΤΑΝΟΣ SUSTAINABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
59 ΚΑΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΛΤΕΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο.Ε.
60 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Δ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
61 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
62 ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
63 ΜΗΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ
64 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
65 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
66 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
67 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
68 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
69 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
70 ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
71 ΝΕΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
72 ΝΕΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
73 ΝΕΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
74 ΝΕΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
75 ΝΕΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121