Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 87 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 87 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 26 μέχρι 50 από 87 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
26 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ FARKADONA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
27 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ LEON THESSALY 7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
28 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ZEUS 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
29 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΣ Π.Ε.
30 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
31 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΙΠΕΑΣ
32 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ
33 Ενεργειακή Κοινότητα ΦΑΕΘΩΝ Περιορισμένης Ευθύνης
34 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
35 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
36 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
37 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
38 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
39 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
40 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
41 ΕΣΠΕΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.hesperos.gr
42 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
43 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
44 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
45 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
46 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
47 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
48 ΗΛΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
49 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ THESSALOS Π.Ε.
50 ΙΣΤΡΟΣ SUSTAINABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121