Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 98 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 98 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 98 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ARMA MECHANICS Α.Ε.
2 CHERRY ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://cherryenergy.eu/
3 COSMOS ENERGY Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://cosmosenergyk.cosmosaluminium.gr
4 DIGEION Ι.Κ.Ε.
5 ENERGO THESSALY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly2-single-member-pc/
6 ENERGO THESSALY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly3-single-member-pc/
7 ENERGO THESSALY 4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly4-single-member-pc/
8 ENERGO THESSALY 5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly5-single-member-pc/
9 ENERGO THESSALY 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly6-single-member-pc/
10 ENERGO THESSALY 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly7-single-member-pc/
11 ENERGO THESSALY 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.sunelgroup.com/greek-registrations/energo-thessaly8-single-member-pc/
12 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
13 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
14 GIAPPA Ι.Κ.Ε.
15 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
16 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
17 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
18 NTIA POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://ntiapower.eu
19 OTS ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 ROBUST ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://robustenergy.eu/
21 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ http://www.mtl.org.gr/
22 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
23 ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ SUSTAINABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ http://kazanasaeboe.webs.com
25 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Κ.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121