Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 31 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 31 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 31 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 DIGEION Ι.Κ.Ε.
2 DOMENICO ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
4 ENERTEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
5 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
6 GIAPPA Ι.Κ.Ε.
7 HLD ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
8 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
9 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
10 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
11 SD ENERGY STORAGE Ι.Κ.Ε.
12 SL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
13 SLC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
14 ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΥΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
15 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΞΥΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
17 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
19 ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.delidimfar.gr
20 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ FARKADONA ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ LEON THESSALY 7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
22 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ZEUS 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
23 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΣ Π.Ε.
24 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.zachosfar.gr
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121