Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 60 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 60 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 60 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALFA ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.
2 DIGEION Ι.Κ.Ε.
3 DOMENICO ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
5 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
6 GIAPPA Ι.Κ.Ε.
7 HLD ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
8 KYTHERA RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ www.kytherarenewable.eu
9 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
10 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
11 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
12 N. KAI D. ΑΥΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ
13 SOLAR SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.
14 TRANSENERGY Ι.Κ.Ε.
15 ZEUS ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
16 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ https://www.angelicniki.fid.gr
17 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
18 ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΥΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΜΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ι.Κ.Ε.
21 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΙΚΕ www.bioampe.gr
22 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
23 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
24 ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://www.delidimfar.gr
25 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Ε.ΚΟΙΝ.) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ"
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121