Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 145 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 145 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 145 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALTERMEAT ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
2 BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
3 COSMOS ENERGY Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://cosmosenergyk.cosmosaluminium.gr
4 DI SI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
5 DIGEION Ι.Κ.Ε.
6 DS ENERGI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
7 ELEMENTAL Ι.Κ.Ε. http://www.elemental-energy.gr/
8 EMVITEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
10 G.H. ENERGY 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 G.H. ENERGY 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 G.H.ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 G.K. ENERGY ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
15 GIAPPA Ι.Κ.Ε.
16 HORIZON CONSTRUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
17 HORIZON ENTERPRISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
18 IBV ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.ibvogt.com/index.php?id=717
19 KG TRADE Ι.Κ.Ε.
20 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
21 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
22 MANDRA P.V STATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.mandrapvstation.gr
23 MANDRA PHOTOVOLTAIC PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://www.mandraphotovoltaicike.gr
24 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
25 OIKO - ENERGY - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://oiko-energy.gr/
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121