Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 158 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 158 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 158 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALEN ENERGY AND ENVIRONMENT CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.alen-con.eu
2 ARC CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 AUTO SALES SOLAR ENERGY ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
4 DIGEION Ι.Κ.Ε.
5 ELIA SOLAR 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
6 ELXIS ENERGY GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elxisenergy.com
7 ENERGY THUNDERS Ι.Κ.Ε.
8 ENERTEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
9 EWOLTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10 FARMHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ http://www.farmhouse.gr
11 GEDIMI Ι.Κ.Ε.
12 GIAPPA Ι.Κ.Ε.
13 INTERPLANET ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. http://interplanet-energy.gr
14 LI.KE 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.like2energy.eu
15 LI.KE 3 ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.like3energy.eu
16 LOS BULLS Ι.Κ.Ε.
17 LOS REYES Ι.Κ.Ε.
18 MIKAPPA Ι.Κ.Ε.
19 NEXTGEN SOLAR POWER Ι.Κ.Ε.
20 PI ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. https://pienergy.gr/
21 RE PRO FARSALA PV-2ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
22 SMILE ENERGY ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
23 SOLECO ENERGY COOPERATIVE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
24 STORAGE AND FLEXIBLE ENERGY 1 Ι.Κ.Ε.
25 STORAGE AND FLEXIBLE ENERGY 2 Ι.Κ.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121