Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 5 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 5 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 5 από 5 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 PHYTOVET AND PET INNOVATIONS Ι.Κ.Ε. https://phytopetvetinnovations.com/
2 Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-Ι.ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε.
3 ΜΑΙ ΦΡΟΥΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4 ΦΡΕΣΚΟ ΦΑΡΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
5 ΨΥΓΕΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ Δ. ΚΑΙ Κ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ Ο.Ε.
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121