Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 3 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 3 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 3 από 3 επιχειρήσεις με δραστηριότητα Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 EZ-GROW HELLAS Ι.Κ.Ε.
2 PNS TERRA ΙΚΕ http://www.pnsgroup.gr/
3 ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121