Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 841
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 23
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 4
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 64
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.210
7 11 Ποτοποιία 76
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 3
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 119
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 211
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 29
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 211
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 47
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 260
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 12
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 101
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 16
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 70
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 224
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 41
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 666
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 55
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 70
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 259
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 33
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 3
27 31 Κατασκευή επίπλων 469
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 202
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 491
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 555
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 12
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 24
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 219
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 5
35 41 Κατασκευές κτιρίων 706
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 446
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.831
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.966
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 11.420
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 14.219
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 335
42 50 Πλωτές μεταφορές 9
43 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
44 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 498
45 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 101
46 55 Καταλύματα 249
47 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 3.995
48 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 146
49 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 77
50 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 47
51 61 Τηλεπικοινωνίες 137
52 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 470
53 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 144
54 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 95
55 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 64
56 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 684
57 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 656
58 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 496
59 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 759
60 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 724
61 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 125
62 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 403
63 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 330
64 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 18
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 241
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 23
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 131
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 112
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 325
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 433
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 13
72 85 Εκπαίδευση 798
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 206
74 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 16
75 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 67
76 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 132
77 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 4
78 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 226
79 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 221
80 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 10
81 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 496
82 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 860
83 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 38
84 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA