Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 680
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 23
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 4
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 62
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.114
7 11 Ποτοποιία 73
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 3
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 111
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 203
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 29
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 204
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 36
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 252
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 12
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 90
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 6
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 65
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 220
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 40
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 668
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 51
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 72
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 255
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 29
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 3
27 31 Κατασκευή επίπλων 478
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 205
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 441
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 421
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 9
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 22
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 138
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 4
35 41 Κατασκευές κτιρίων 641
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 412
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.779
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.926
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 10.878
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 14.134
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 301
42 50 Πλωτές μεταφορές 8
43 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
44 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 464
45 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 91
46 55 Καταλύματα 238
47 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 3.991
48 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 135
49 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 75
50 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 42
51 61 Τηλεπικοινωνίες 132
52 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 446
53 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 129
54 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 78
55 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 64
56 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 650
57 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 515
58 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 433
59 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 621
60 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 575
61 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 110
62 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 369
63 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 310
64 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 17
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 213
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 18
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 123
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 95
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 303
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 403
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 13
72 85 Εκπαίδευση 769
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 191
74 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 16
75 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 47
76 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 120
77 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 5
78 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 202
79 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 186
80 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 7
81 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 487
82 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 838
83 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 37
84 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA