Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 846
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 23
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 4
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 64
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 1.196
7 11 Ποτοποιία 75
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 3
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 118
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 203
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 27
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 208
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 47
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 257
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 12
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 110
17 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 16
18 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 69
19 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 223
20 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 39
21 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 667
22 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 52
23 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 70
24 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 260
25 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 33
26 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 3
27 31 Κατασκευή επίπλων 473
28 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 204
29 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 479
30 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 492
31 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 11
32 37 Επεξεργασία λυμάτων 24
33 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 214
34 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 5
35 41 Κατασκευές κτιρίων 687
36 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 433
37 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.820
38 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 2.972
39 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 11.334
40 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 14.238
41 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 320
42 50 Πλωτές μεταφορές 9
43 51 Αεροπορικές μεταφορές 2
44 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 494
45 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 94
46 55 Καταλύματα 243
47 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 4.015
48 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 138
49 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 74
50 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 46
51 61 Τηλεπικοινωνίες 135
52 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 467
53 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 141
54 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 86
55 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 66
56 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 685
57 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 607
58 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 490
59 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 740
60 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 669
61 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 122
62 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 392
63 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 319
64 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 18
65 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 233
66 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 23
67 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 130
68 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 112
69 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 317
70 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 429
71 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 14
72 85 Εκπαίδευση 797
73 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 201
74 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 16
75 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 58
76 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 125
77 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 4
78 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 217
79 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 218
80 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 10
81 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 498
82 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 855
83 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 37
84 99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων 1
e-Επιμελητήριο 1.0.2.120
SGA